Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Aktuality - Fotogalerie

Opékání buřtů a zpívání s panem farářem

Děti ze školní družiny si opekly a zazpívaly s panem farářem.

prohlédnout fotogalerii: 

 

Výtvarná soutěž s Okresním mysliveckým spolkem Tábor

Výtvarná soutěž s Okresním mysliveckým spolkem Tábor

fotogalerie:

   

UKLIĎME ČESKO

V pátek 21.4.2023 jsme se sešli ve škole a rozdělili na několik skupin. Vybavena rukavicemi a pytli vyrazila každá skupina jinou trasou sbírat odpadky a pomoci tak naší planetě Zemi.

fotogalerie:

   

Čarodějnice v Mladé Vožici

V pátek 28.4.2023 jsme si udělali v Mladé Vožici čarodějnický rej.

dozvědět se více:

   

Velikonoční zajíček- výtvarná soutěž ZŠ při nemocnici


I v letošním roce proběhla soutěž Nemocniční zajíček. Ukázku výtvarných prací žáků při nemocnici Tábor si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

fotogalerie:

   

Velikonoční tvoření - Mladá Vožice

Velikonoční tvoření v Mladé Vožici

   

Den vody v Mladé Vožici

Den Vody v Mladé Vožici

   

KARNEVAL 2023

V pátek 17.2.2023 jsme již tradičně slavili v naší škole karneval. Do celého karnevalového dopoledne, vyplněného průvodem a představením masek, hudebním a tanečním vystoupením, soutěžemi a následnou diskotékou, se zapojili všichni žáci i pedagogičtí pracovníci a užili si spoustu masopustního veselí a sounáležitosti. Děkujeme, karnevale!

fotogalerie:

   

Karneval

Karneval v Mladé Vožici

   

Zápis do MŠ speciální

 

Příjem přihlášek: do  17. 5. 2023 

Bližší informace v MŠ 17. 5. 2023 od 13:00 - 15:00h

popř.  dle dohody.

 

K zapsání do naší MŠ potřebujete:

-          zprávu s doporučením poradenského pracoviště

( pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

-          doporučení lékaře

-          rodný list dítěte

pokyny pro přijetí do MŠ

 Informace o  MŠ

 

   

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Mateřská škola a Základní škola, Tábor, tř. ČSA 925 pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - mentální postižení a více vad

ZÁPIS do 1. třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci s mentálním postižením a více vadami se uskuteční ve středu 19. dubna 2023 od 13:30 do 17:00 hodin

PŘIHLÁŠKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ se přijímají do 17. května 2023

Bližší informace a podmínky přijetí: 

www:msazstabor.cz 

telefonní číslo 381 234 37

 

Pokyny k zápisu do ZŠ

 Prezentace školy

   

Strana 3 z 20