Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Mateřská škola a Základní škola Tábor

Vítejte

Ahoj, vítejte v naší škole.

Vzděláváme a vychováváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše zřizovací listina

 

 

Profil zadavatele MŠ a ZŠ Tábor naleznete zde

 

 

 

 

 

 

Návštěva ze Zoo Dvorec u Borovan

 

Environmentální program - Máme rádi zvířata

logo

Vzdělávací program Máme rádi zvířata pro školní rok 2017/2018.

Zoo Dvorec: "Od listopadu se opět budeme vídat s dětmi z mateřských a základních škol a to s pořadem Máme rádi zvířata.

Již dvanáctým rokem se s našimi vybranými zvířecími svěřenci vydáme prezentovat a propagovat potřebu vyvíjení kladného vztahu člověka k živé přírodě. Kde jinde začít než u těch nejmenších, kteří mají ke zvířatům velmi blízko a kteří by měli v budoucnu ochraňovat přírodu jako celek.

Do programu jsou po dlouhé době příprav vybrána zvířata, která prezentují různé kontinenty a která jsou mnohdy pro posluchače neznámá. Letos jsou to zástupci Afriky - ibis a dikobraz.

Během 45 min seznámíme žáky s životem zvířat ve volné přírodě a v zajetí i jeho zvláštnostmi. Cílem celého programu je vyvíjet v dětech zdravý vztah k živému organismu."

P1100790 P1100796 P1100791
P1100798 P1100799 P1100800
P1100803 P1100807 P1100808
P1100810    

 

 

 

   

Karneval v MŠ a ZŠ speciální

Masopust (lidově ostatkyfašankvoračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. 

V původním smyslu jde o „opuštění masa“ - slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“.

V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru, dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife.

  P1100715   P1100725 P1100726
P1100730   P1100733 P1100747
P1100750   P1100754 P1100757
P1100764 P1100773

P1100788

  

 

   

Olympijské hry v MŠ

Olympiáda a její dění v kterémkoli roce povznáší a spojuje v jeden celek zdatnost těla, vůle a ducha. Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje o vytvoření způsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu, sociální odpovědnosti a na respektování základních etických principů.

Olympijské heslo „Citius. Altius. Fortius“ ("Rychleji, výše, silněji")

  • usilovat o neustálý pokrok, vyniknout v souladu s duchem olympismu

 

Olympijáda PyeongChang 2018

P1100706  P1100704  P1100709 

Lyžování a rychrobruslení

 P1100625  P1100629  P1100647

 Lední hokej

 P1100657  P1100659  P1100667

Boby

 P1100697  P1100694  P1100686

 Předávání medailí

 P1100672  P1100679  P1100684

 

 

 

   

Soutěž "Portrét"

Iniciativa dvou žáků 8. třídy zorganizovat soutěž o nejhezčí portrét dopadla nad očekávání. Výtvarný talent dětí se naplno projevil a my všichni jsme pak obdivovali skutečně povedené portréty různých osobností a také autoportréty.

Vítěz kategorie ZŠ speciální - Roberta Horváthová
Vítěz kategorie ZŠ 1.-5. třída - Samuel Mirga a Rozália Horváthová
Vítěz kategorie ZŠ 6.-9. třída - Eliška Mižigárová a Patrik Bartoš
Vítěz kategorie ZŠ 6.-9.třída 2. nejlepší portrét a organizace - Dušan Bikár a Milan Farbár
 P1140348 result P1140429 result  P1140430 result  P1140431 result 
 P1140432 result  P1140433 result  P1140434 result  P1140435 result

  

 

 

   

Strana 1 z 3