Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Mateřská škola a Základní škola Tábor

Vítejte

Ahoj, vítejte v naší škole.

Vzděláváme a vychováváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše zřizovací listina

Profil zadavatele MŠ a ZŠ Tábor naleznete zde

 

 

Oslava dne Ekoškol

V pondělí 16.11. 2015 jsme slavili to, že jsme ekoškola a patříme tak mezi mnoho škol po celém světě, které se zajímají o to, jak se chovají k přírodě a v čem žijí.

Den jsme pojali slavnostně a tak se žáci 9. třídy společně s paní učitelku Zemanovou hned ráno pustili do pečení mrkvového dortu pro celou školu. Při tom ještě stihli připravit vzorovou zdravou svačinku pro žáky 1. - 4. třídy, kteří někdy nosí svačinky nezdravé.

Ostatní třídy zatím vybírali nejhezčí logo školy, které vytvořili žáci v rámci výtvarné soutěže. Poté již měla každá třída svůj program.

1. - 4. třída se zabývala tříděním odpadů – zkontrolovala své kontejnery, vyzkoušela si své znalosti na pracovním listu i při soutěži ve třídění v tělocvičně. Po recy – pohádce je čekala ukázka a hlavně ochutnávka zdravé svačinky a krásného „ekoškoláckého“ dortu, oboje sklidilo velkou pochvalu.

Žáci 5. a 8. třídy si tak trochu vyzkoušeli novinářskou práci a vydali se do blízkého okolí naší školy. Během dopoledne oslovovali kolemjdoucí a zjišťovali jejich názory na naší školu. Výsledky jejich zajímavého výzkumu budou zveřejněny na nástěnce. Téměř všichni oslovení byli ochotni spolupracovat a tak se našim mladým novinářům práce podařila. Ochutnávka dortu je neminula.

6. třída se pustila do vyrábění z recyklovaných materiálů. Vzali si k ruce stará CD a jejich výrobky jsou velmi pěkné a zajímavé.

Žáci 7. třídy tvořili obraz z víček PET lahví a zároveň dělali statisticko – dopravní měření – počítali množství aut, která kolem naší školy projedou. Jejich výsledky budou součástí analýzy školy.

Společným úkolem všech tříd bylo vymyslet a napsat „Dobrý skutek pro Zemi“ a pak se ho i v nejbližší době pokusit splnit.

Den Ekoškol hodnotily všechny třídy jako vydařený a tak se budeme těšit na další společnou akci.

Všem zúčastněným dětem i učitelům velmi děkujeme za jejich práci a ochotu v průběhu celého roku.

 

P1080053 result P1080058 result P1080061 result
P1080062 result P1080070 result P1080077 result
P1080078 result P1080082 result P1080083 result
P1080075 result P1080079 result P1080080 result

 

 

 

 

 

 

 

   

Eko výukové programy

V průběhu října 2015 se v naší škole konalo 7 výukových programů, které realizovalo centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích. Všechny výukové programy byly součástí krajského projektu s finanční podporou ve výši 6 339,-Kč.

Žáci ZŠ speciální se zúčastnili programu Filcování ovčí vlny. Dozvěděli se o životě oveček a cesty zpracování vlny. Sami si vyzkoušeli vyrobit korálky technikou filcování.

Ve výukovém programu Poznáváme lesní zvířátka se děti z MŠ vydaly do lesa, kde poznávaly zvířátka, jejich zvuky, domečky i potravu.

Velký význam hygieny si připomněli žáci 1. a 2. třídy v příběhu princezny Špindíry a prince Mydláře. Výrobou mýdla pomohli Špindíře, aby se z ní stala krásná princezna.

Žáci 3. a 4. třídy si hravou formou v programu Práva a povinnosti připomněli dětská práva a povinnosti, zvláště potřebu vzájemné pomoci. Na závěr si zahráli tématické scénky.

Výukovým programem Supermarket jinýma očima prošli žáci 5. - 7. třídy. Dozvěděli se o nákupních strategiích velkých obchodních řetězců, pracovali s nákupními letáky a učili se odhalit klamavou reklamu.

Žáci 8. a 9. třídy si v programu Pokusy – Kouzelná voda zajímavými pokusy vyrobili rosu a lávovou lampu. Také dělali pokusy s ponorem jednotlivých předmětů a s povrchovou vrstvou vody.

01 010 result 01 017 result 01 019 result
  01 021 result 01 024 result 01 022 result
PA082068 result PA262118 result PA272122 result

   

Návštěva požární stanice v Měšicích

V pátek 6.11.2015 se žáci 1. - 4. třídy vypravili na návštěvu požární stanice v Měšicích. 

Exkurzi zahájili doplněním teoretických znalostí požární ochrany formou interaktivní počítačové hry. Poté se již vypravili do garáží, kde si prohlédli jednotlivá hasičská auta a jejich vybavení, vyzkoušeli si, jak jsou těžké požární helmy a kyslíkové bomby. Osahali si oblek pro práci ve vodě a názorně viděli sjíždění tyče při nástupu do akce, což bylo jejich velké přání. Největším zážitkem však bylo prolézání ve velkých klecích, v nichž si hasiči potmě a v plné zbroji trénují orientaci a pohyb v uzavřeném prostoru. 

Celá exkurze se velmi povedla a tak se budeme těšit na další návštěvu a všem požárníkům přejeme hodně štěstí.

PB062125 result PB062140 result PB062141 result
PB062144 result PB062159 result  

 

 

 

 

   

Pokyny k zápisu do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speciální a MŠ speciální

Pokyny k zápisu do ZŠ praktické a ZŠ speciální

Pokyny k zápisu do MŠ speciální

Prezentace MŠ speciální, ZŠ speciální a ZŠ praktické