Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Mateřská škola a Základní škola Tábor

Vítejte

Ahoj, vítejte v naší škole.

Vzděláváme a vychováváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Naše zřizovací listina

Profil zadavatele MŠ a ZŠ Tábor naleznete zde

 

 

 

Podzimní procházka

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se žáci 3.,4. a 5. třídy vydali v rámci hodiny PV na podzimní procházku. Počasí vyšlo,tak jsme po cestě obdivovali krásně zbarvené listy stromů, pouštěli draky na poli a nasbírali podzimní plody a listí, které využijeme v dalších hodinách.

 

P1110317 result P1110321 result P1110322 result
P1110323 result P1110340 result P1110350 result
P1110361 result P1110362 result P1110363 result

   

Podzimní pohádka

Dne 19. 10. 2016 přijelo do školky Divadlo Zvoneček, tentokrát s Podzimní pohádkou. Námětem byly školní příběhy pejska a kočičky. Veselé podání těchto povinností vykouzlilo všem dětem úsměvy na tváři a třídou byl slyšet hlasitý smích, zejména pak u žákyň a žáků základní školy.

P1090434 P1090435 P1090436
P1090438 P1090440 P1090441
P1090442 P1090443 P1090445
P1090447    P1090448    P1090449

 

   

Výroba mýdel v MŠ

Voňavý říjen - MÝDLO je běžný a praktický výrobek, který je od narození až do stáří součástí našeho každodenního života. Mýdlo se poprvé objevilo kdysi v dávné minulosti a je možné, že jsme se tomuto umění naučili od Keltů. Postupně se z tohoto luxusního výrobku stal předmět, který nechybí v žádné koupelně. Zjednodušenou a voňavou výrobu mýdla jsme představili také dětem v MŠ.

   P1090426 P1090421 P1090422
   P1090423 P1090425 P1090428
P1090429 P1090430  

 

 

   

Týden knihoven 3. - 9. října

V letošním Týdnu knihoven jsme se věnovali knížce a hlavně tomu, jak s ní zacházet. Děti si s knihami hrály a listovaly v nich, poslouchaly pohádky nebo je samy četly. Žáci druhého stupně se pak mohli seznámit s tím, jak funguje elektronická kniha. Celá škola pak měla možnost navštívit naší knihovnu a znovu si zopakovat, jak se knížky a časopisy půjčují a co je k tomu třeba. Žáci z 8. třídy chodili číst mladším dětem z 1, 2. a 3. třídy.

V letošním roce se naše škola opět stala součástí česko- slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Naší partnerskou školou se stala Špeciálna základná škola Spišská Belá. Velkou výzvou pro naše žáky je vyrobit co nejhezčí záložky pro slovenské kamarády. Vyrábět budeme do konce října a těšíme se na společné zážitky.

Naše školní knihovna se pro žáky otevírá každé úterý 7.40- 8. 00 hod.

   

Strana 1 z 3