Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Videodokumentace z hodin ověřování projektu

4. ročník - Přírodopis - Odlety ptáků

2. ročník - Matematika - Porovnávání čísel v oboru do 6

2. ročník - Matematika - Sčítání čísel v oboru do 6

6. ročník - Přírodověda - Jehličnaté stromy - test

8. ročník - Přírodověda - Svaly

7. ročník - Přírodověda - Ovocné stromy - test