Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

ZÁVĚR PROJEKTU ZAVEDENÍ INTERAKTIVNÍCH POSTUPŮ DO VÝUKY

 logo

K 31. 8. 2011 byl ukončen projekt s názvem „Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Mateřské škole a Základní škole Tábor, třída Čs. armády 925“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0055).

Práce na projektu, vytváření výukových materiálů a testovacích úloh byla pro školu, pedagogy a v neposlední řadě pro žáky přínosem. Zavedení ICT do současné výuky se stává víc než žádoucí a zkušenost s tím, jak pružně jsou žáci či pedagogové připraveni na nové výukové metody reagovat, jsou neocenitelné.

Výukové materiály a testové úlohy jsme vytvořili v předmětech Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Dějepis a Přírodověda. Ověřování projektu se zúčastnili všichni žáci základní školy praktické i speciální. Ukázalo se, že i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v celé věkové škále od 6 do 18 let, jsou schopni dobře vnímat a pochopit výuku s použitím ICT. Stává se pro ně zábavnější, pestřejší, konkrétnější a lépe pochopitelná. S ovládáním výpočetní techniky a s používáním výukových programů na interaktivních tabulích nemají nejmenší problém.

Na našich stránkách si také můžete prohlédnout videa z hodin, kdy žáci  pracovali s interaktivní tabulí a využívali výukové materiály, na kterých se podíleli sami pedagogové. Chcete-li i Vy využít námi vytvořené materiály, klikněte na http://www.olat.cz/zstabor/dmz

Dokončili jsme tedy pilotní ověřování projektu a nyní budeme bilancovat, hodnotit a analyzovat informace a zkušenosti, které jsme získali, aby naše práce v nových učebnách výpočetní techniky, na nových interaktivních tabulích i s výukovými materiály, které jsme vytvořili, byla co nejefektivnější a pro žáky a pedagogy co největším přínosem.