Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Návštěva Mikuláše

V úterý 5. prosince přišel do naší školy Mikuláš s anděly a čerty. Navštívil 1. – 4. třídu a také děti v základní škole speciální a v mateřské škole. Mikuláš si přinesl svou zlatou knihu, ve které měl napsané dobré i horší věci ke každému žáčkovi. U některých zlobivců museli domlouvat i čerti. Děti ale znaly hezké básničky a písničky, navíc Mikulášovi slíbily, že se polepší, a tak dostaly od andělů balíček dobrot.

Pro žáky na 2.stupni si Mikulášský program připravili žáci 8. třídy s paní učitelkou Čmugrovou. Žáci plnili čertovské úkoly za dohledu Mikuláše Milana, anděla Gábiny a čertů Dušana a Pavla. Když vše splnili, byli také odměněni balíčkem.

1 PC053233 result PC053183 result PC053192 result  PC053197 result
PC053204 result  PC053208 result PC053212 result PC053219 result
 PC053229 result  PC053233 result  PC053246 result  PC053254 result