Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Den Země 2017

Ve středu 26.4.2017 se v naší škole konal Den Země. Některé třídy již předtím navštívily Den Země organizovaný Městem Tábor, organizací toto dne se ujal školní Ekotým.

Jednotlivé třídy procházely celou školou od dílen po půdu a plnily kvízové úkoly, které si pro ně členové ekotýmu připravili.  Žáci odpovídali na otázky a plnili úkoly týkající se třídění odpadů a přírody. Po splnění posledního úkolu pak dostali rukavice a igelitové pytle a mohli se vydat na úklid okolí školy po vzoru akce „Ukliďme Česko“.

I když nám počasí vůbec nepřálo, podařilo se nám nasbírat několik pytlů odpadků kolem Jordánu i v okolí Tismenického potoka. Někteří žáci pak ještě navštívili Botanickou zahradu v Táboře a ohřáli se v tropickém skleníku.

foto den Zeme   kopie result