Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Recykliáda v ZŠ Ružinovská

V pátek 2.10.2015 vyrazili zástupci našeho školní Ekotýmu do Prahy na návštěvu spřátelené ekoškoly ZŠ Ružinovská. S touto Ekoškolou se přátelíme již více než 5 let a tak jsem se těšili, co je u našich kamarádů nového.

Po přivítání a dobrém občerstvení, které pro nás děti připravily, jsme se rozdělily do skupin, které procházely stanovišti a vyráběly výrobky z materiálů určených k recyklaci. Děti si tak vyrobily květy z kartonových proužků a krásné květiny z nahřívaných PET lahví i lampičky z různých druhů plastů. Při práci ve skupinkách měly též čas si popovídat a poznat místní žáky. Na konci programu se všichni zúčastnění sešli v tělocvičně a my jsme se pozdravily jsme se se školním ekotýmem a předaly mu dárečky (ovesné sušenky s receptem, švestkový koláč a školní kalendář). Celé dopoledne proběhlo v příjemně přátelské atmosféře, prohlídka školy pak pro nás byla inspirací pro práci v rámci Ekoškoly.

Po ukončení návštěvy jsme ještě měly čas na krátkou procházku centrem Prahy. Nejvíce se nám líbilo Staroměstské náměstí s Pražským orlojem. Setkání s kamarády z pražské školy i následná procházka se pěkně vydařily a tak se budeme těšit na příští návštěvu, tentokrát v Táboře.

PA022061 result  PA022062 result