Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Den vody

 

V pátek 21.3.2014 jsme na naší škole oslavili Den vody. Na prvním stupni si každá třída připravila vlastní program.

V 1. a 5. třídě dělali pokusy s hustotou vody a různých předmětů a vše si zapisovali na tabuli.

Třeťáci a čtvrťáci si názorně předvedli, jak voda mění svá skupenství a jak se dá ušetřit hodně vody při čištění zubů. Odměnou jim pak byli vlastnoručně vyrobené ovocné nanuky z džusu.

Ve 2.a 6. třídě si žáci zahráli oblíbenou hru bomba na téma voda a vyzkoušeli si jednoduchým pokusem hustotu různých tekutin a také předmětů.

Potom se všichni společně sešli, řekli si, co zjistili, a zazpívali si písničky o vodě.

Žáci na druhém stupni si lámali hlavu se spotřebou vody a energie na naší škole. Pracovali s daty, která dávali do tabulek, a poté počítali, kolik by stálo šetřící opatření v podobě výměny plastových oken.

Na den vody navázali i další aktivity v rámci výtvarné výchovy.

P1150001 P1150002 P1150004  
P1150010 P1150016 P1150018
P1150020 P1150031