Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Výukové programy Theia

 

Dne 14.1.2014 připravila THEIA – krizové centrum o.p.s. České Budějovice pro žáky MŠ a ZŠ Tábor dva výukové programy.

Pro žáky I. stupně dvouhodinový výukový program „Zdravý životní styl.“ Program byl velmi vhodně koncipován, začínal motivačním loutkovým divadlem, rozhovorem s dětmi a společnou skupinovou prací k probíranému tématu. Činnosti s žáky byly prostřídávány, a tak se udržel jejich zájem a pozornost.

Pro žáky II. stupně hodinový výukový program „Násilí a šikana,“ který byl zaměřený především na prevenci násilí s důrazem na šikanu a kyberšikanu.

Tyto programy probíhaly v rámci projektu „Zlepšování rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji“.

P1140721  P1140722
P1140723 P1140724