Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Krkonoše 2010

Ve středu 22. 9. 2010 jsme bez problémů dorazili autobusem do Rokytnice nad Jizerou. Bohužel jsme se minuli s odvozem našich tašek a batohů a byli jsme nuceni vystoupat strmý a velmi vyčerpávající 5 km kopec se všemi našimi věcmi. Pro někoho nadlidský výkon.

Ubytováni jsme byli v roubené chatě Erlebach. Na každou snídani a večeři jsme pak stoupali do prudkého kopce. Ráno nás ale po tom úsilí čekala snídaně formou bohatého švédského stolu, který byl pro někoho příležitostí přejíst se skoro až k prasknutí. Výborné byly ovšem i večeře.

Po celou dobu našeho pobytu nám počasí přálo, a tak nás každé stoupání odměnilo krásnými výhledy. Měli jsme možnost vidět pramen Labe, došli ke Sněžným jámám, na Labskou boudu a na Vrbatovu chatu. Viděli jsme nádherný Pančavský a Labský vodopád. Prolezli jsme i některé z pohraničních bunkrů.

Každý večer se pak děti scházely s ostatními na diskotéce.

I když někteří nejsou zvyklí chodit, všichni všechno zvládli bez problémů a bez úrazů. Nejvytrvalejší z nás, Lukáš Podzimek a Jiří Korouš, pak vystoupali za svitu úplňku s panem učitelem Tůmou nad údolí ještě jednou, aby si užili nočních výhledů za jasného měsíčního světla.

Na zpáteční cestě pak v autobusu většina vyspávala únavu z předchozích 2 dnů.

  IMG_8890      IMG_8896      IMG_8930      P9220416      IMG_8911   

                           

IMG_8938

                        

                                 

IMG_8973

   
                          

IMG_8979

  
                                  

IMG_8895

  
                          

IMG_8946