Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Týden knihoven 3. - 9. října

V letošním Týdnu knihoven jsme se věnovali knížce a hlavně tomu, jak s ní zacházet. Děti si s knihami hrály a listovaly v nich, poslouchaly pohádky nebo je samy četly. Žáci druhého stupně se pak mohli seznámit s tím, jak funguje elektronická kniha. Celá škola pak měla možnost navštívit naší knihovnu a znovu si zopakovat, jak se knížky a časopisy půjčují a co je k tomu třeba. Žáci z 8. třídy chodili číst mladším dětem z 1, 2. a 3. třídy.

V letošním roce se naše škola opět stala součástí česko- slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Naší partnerskou školou se stala Špeciálna základná škola Spišská Belá. Velkou výzvou pro naše žáky je vyrobit co nejhezčí záložky pro slovenské kamarády. Vyrábět budeme do konce října a těšíme se na společné zážitky.

Naše školní knihovna se pro žáky otevírá každé úterý 7.40- 8. 00 hod.