Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

ŠD - setkání s panem farářem Ondřejem Soběslavským

29. 5. 2015 - pravidelné páteční setkání s panem farářem Ondřejem Soběslavským.Tentokrát spojené nejen se zpěvem, ale také s pečením buřtů.

01 001 01 002 01 003
01 007 01 012 01 017
01 025 01 026