Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Lesní pedagog

15. května 2013 se žáci první, druhé, třetí a šesté třídy rozjeli do Zárybničné Lhoty, kde na ně čekala zaměstnankyně Lesů České republiky v Táboře paní Koubková.

Společně s ní žáci prožili příjemné dopoledne v lese, kde poznávali různé stromy a rostliny. Na  obrázcích poznávali lesní zvěř. Rozhlíželi se, pozorovali les a učili se naslouchat zvukům lesa. Žáci se dozvěděli také něco o práci myslivců a dřevorubců.

Zahráli si různé hry a na závěr jsme si rozdělali společně oheň a opekli si špekáčky.

100 1115 100 1118 100 1121
100 1123 100 1125 100 1134
100 1139 100 1144 100 1150