Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

"Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních" 2010

Po sedmi letech, byla naše škola pověřena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje uspořádáním krajského kola soutěže „Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních“. A protože jsme se chtěli tohoto úkolu zhostit s náležitou ctí a potřebným elánem, nastaly veliké přípravy na tuto akci. Za vydatné pomoci Města Tábor a DDM Tábor se podařilo závody zabezpečit a 26. 5. 2010 jsme se sešli na „Stadionu Míru“ k slavnostnímu zahájení. Po nástupu závodníků, zatančila svoji skladbu děvčata ze Speciální školy ve Veselí nad Lužnicí, po nich následovalo harmonikové sólo našeho žáka Davida Kopáčka a na závěr zatančil taneční kroužek naší školy country tanec Zuzana. Všichni závodníci už nervózně přešlapávali v očekávání blížícího se začátku sportovního klání,  s napětím si však vyslechli milá slova paní starostky města Tábor Ing. Hany Randové, která zmíněné klání slavnostně zahájila a dala tak celé akci ten správný punc důležitosti. Nemohlo chybět také uvítání všech přítomných ředitelkou naší školy paní  Mgr. Lenkou Holomkovou, která popřála všem závodníkům hodně sportovního štěstí a úspěchů.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes jeho nepřízeň bylo vidět nadšení a také zajímavé výkony.

Po běhu na 60m následovaly hody kriketovým míčkem a skoky do dálky. Závody vyvrcholily během na 800m dívek a 1 500m chlapců. Po té se příjemně unavení a samozřejmě někteří více, či méně, sportovně spokojení závodníci přesunuli i se svým pedagogickým doprovodem na oběd a slavnostní vyhlášení výsledků do budovy naší  školy.

První tři dívky a hoši v celkovém pořadí si vybojovali zasloužený postup na republikové finále do Valašského Meziříčí. Měli jsme velikou radost, že jedním z postupujících byl i náš žák 8.třídy Rosťa Walla! 

 

  IMG_8073     IMG_8090     IMG_8080     IMG_8085     IMG_8056  

 

 

  IMG_8104     IMG_8166     IMG_8209     IMG_8219      IMG_8259