Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Kniha dětem otevřená

Během školní akce „Kniha dětem otevřená“, která se konala 24. 10. 2012, děti vyrobily různé typy záložek. Ve školní knihovně probíhala doprovodná akce- ukázka elektronických knih, knih na CD a prohlížení knih a časopisů. Na závěr si děti mohly navrhnout vlastní obal knihy. Tato akce proběhla v rámci Října - měsíce knihoven.

Kniha dětem otevřená