Škola je zapojena do projektu
Zavedení interaktivních postupů
do vzdělávacího procesu

reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0055

OPVK_logolink_vert

Projekt vestibul

Při schůzkách Ekotýmu a opakovaně též v každoroční autoevaluaci školy se objevoval problém vzhledu hlavního vchodu do školy a potřeba jeho úpravy. A tak jsme se do toho pustili!

projekt vestibul